Przetarg nieograniczony o udzielenie Zakupu na realizację Zadań pn.: Zadanie nr 1 – Budowa zbiorników magazynowych 2×10.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie; Zadanie nr 2 – Budowa zbiornika magazynowego 32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach

TematZawartość
Nazwa postępowania:

Przetarg nieograniczony o udzielenie Zakupu na realizację Zadań pn.: Zadanie nr 1 - Budowa zbiorników magazynowych 2x10.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie; Zadanie nr 2 - Budowa zbiornika magazynowego 32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach

Numer postępowania:MIZW.231.2.2019
Termin składania ofert:12 sierpnia 2019 12:00
Dokumenty do pobrania:SIWZ_Zał_1a_1b_3-9_10a_10b-1.pdf
Zał_2_SIWZ_Wzór_Umowy-1.pdf
Zał_5_Wykaz_Zamówień-1.docx
Zał_7_Wykaz_Personelu-1.docx
Zał_9_strona_tytułowa-1.docx
Zał_10a_Harmonogram_Zad_1_BP_5.xlsx
Zał_10b_Harmonogram_Zad_2_BP_22.xlsx
Zał_7_Wytyczne_System_Zarządzania_Jakością.pdf
wyjasnienia_SIWZ_04062019.pdf
wyjaśnienia_SIWZ_06062019.pdf
wyjaśnienia_SIWZ_07062019.pdf
wyjaśnienia_SIWZ_13062019.pdf
wyjaśnienia_SIWZ_14062019.pdf
Wzór_Umowy.docx
Terms_of_Reference.zip
wyjaśnienia_SIWZ_19062019-1.pdf
wyjaśnienia_SIWZ_24062019.pdf
Zmiana_SIWZ_termin.pdf
zmiana_SIWZ_26062019.pdf
wyjaśnienia_SIWZ_27062019-1.pdf
wyjaśnienia_SIWZ_28062019-1.pdf
wyjaśnienia_SIWZ_1_28062019.pdf
wyjaśniania_SIWZ_28062019z-ca.pdf
Zmiana_SIWZ_030702019-1.pdf
Zmiana_SIWZ_030702019-2.pdf
Zmiana_SIWZ_030702019-3.pdf
wyjaśnienia_SIWZ_16072019-1.pdf
Zmiana_SIWZ_termin5.08.pdf
wyjaśnienia_SIWZ_19072019-1.pdf
Zmiany_SIWZ_22072019-1.pdf
wyjaśnienia_SIWZ_26072019-1.pdf
Zmiana_SIWZ_termin_1208-1.pdf
Zmiana_SIWZ_31072019-1.pdf
wyjaśnienia_SIWZ_1082019.pdf
Zmiany_SIWZ_02082019-1.pdf
wyjaśnienia_SIWZ_07082019-1.pdf
SIWZ_tekst_jednolity_07082019-1.pdf
Wzór_Umowy_tekst_jednolity_07082019-1.pdf
Zał_3_FO_rev_1.pdf
Kategoria zamówienia:Roboty budowlane
Uwagi:
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi

Dołącz pliki:

* Pole wymagane

Dołącz pliki:

* Pole wymagane