Przetarg nieograniczony o udzielenie Zakupu na realizację zadań: Zadanie nr 1 – Budowa zbiornika magazynowego 10.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie; Zadanie nr 2 – Budowa zbiorników magazynowych 2×32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu

TematZawartość
Nazwa postępowania:

Przetarg nieograniczony o udzielenie Zakupu na realizację zadań: Zadanie nr 1 - Budowa zbiornika magazynowego 10.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie; Zadanie nr 2 - Budowa zbiorników magazynowych 2x32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu

Numer postępowania:MIZW.231.1.2019
Termin składania ofert:12 sierpnia 2019 12:00
Dokumenty do pobrania:SIWZ_Zał_1a_1b_3-9_10a_10b.pdf
Zał_2_SIWZ_Wzór_Umowy.pdf
Zał_5_Wykaz_Zamówień.docx
Zał_7_Wykaz_Personelu.docx
Zał_9_strona_tytułowa.docx
Zał_10a_Harmonogram_Zad_1_BP_3.xlsx
Zał_10b_Harmonogram_Zad_2_BP_4.xlsx
Zał_7_Wytyczne_System_Zarządzania_Jakością-1.pdf
wyjaśnienia_SIWZ_06062019-1.pdf
wyjaśnienia_SIWZ_07062019-1.pdf
wyjaśnienia_SIWZ_11062019.pdf
wyjaśnienia_SIWZ_13062019-1.pdf
wyjaśnienia_SIWZ_14062019-1.pdf
Wzór_Umowy-1.docx
Terms_of_ReferenceToR.zip
wyjaśnienia_SIWZ_19062019.pdf
wyjaśnienia_SIWZ_24062019-1.pdf
zmiana_SIWZ_termin.pdf
zmiana_SIWZ_26062019-1.pdf
wyjaśnienia_SIWZ_27062019.pdf
wyjaśniania_SIWZ_1_27062019-1.pdf
wyjaśnienia_SIWZ_28062019-2.pdf
wyjaśnienia_SIWZ_28062019z-ca.pdf
Zmiana_SIWZ_03072019-1.pdf
Zmiana_SIWZ_03072019-2.pdf
Zmiana_SIWZ_03072019-3.pdf
wyjaśnienia_SIWZ_16072019.pdf
zmiana_SIWZ_termin5.08.pdf
wyjaśnienia_SIWZ_19072019.pdf
Zmiany_SIWZ_22072019.pdf
wyjaśnienia_SIWZ_26072019.pdf
Zmiana_SIWZ_termin_1208.pdf
Zmiana_SIWZ_31072019.pdf
wyjaśnienia_SIWZ_02082019.pdf
Zmiany_SIWZ_02082019.pdf
wyjaśnienia_SIWZ_07082019.pdf
SIWZ_tekst_jednolity_07082019.pdf
Wzór_Umowy_tekst_jednolity_07082019.pdf
Kategoria zamówienia:Roboty budowlane
Uwagi:
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi

Dołącz pliki:

* Pole wymagane

Dołącz pliki:

* Pole wymagane