Świadczenie usługi obejmującej weryfikację dokumentacji technicznych dla zadań: projekt budowy zbiorników w Bazach Paliw nr 3,4,5,21,22.

TematZawartość
Nazwa postępowania:

„Świadczenie usługi obejmującej weryfikację dokumentacji technicznych dla zadań:
Zadanie nr 1. Projekt budowy zbiornika magazynowego 10 000 m3 w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie.
Zadanie nr 2. Projekt budowy zbiorników magazynowych 2 x 32 000 m3 w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu.
Zadanie nr 3. Projekt budowy zbiorników magazynowych 2 x 10 000 m3 w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie.
Zadanie nr 4. Projekt budowy zbiornika magazynowego 32 000 m3 w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu.
Zadanie nr 5. Projekt budowy zbiornika magazynowego 32 000 m3 w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach.”,

Numer postępowania:HZP-231-122/18
Termin składania ofert:16 października 2018 15:00
Dokumenty do pobrania:SIWZ-02-10-2018-HZP_231_122_18.pdf
10-10-2018-zmiana-terminu-HZP-231-122-18.pdf
Kategoria zamówienia:Usługi
Uwagi:
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail iod@pern.pl