System Monitorowania Parametrów i Optymalizacji Kosztów Zużycia Energii Elektrycznej

TematZawartość
Nazwa postępowania:

Dialog techniczny - System Monitorowania Parametrów i Optymalizacji Kosztów Zużycia Energii Elektrycznej w PERN S.A.

Numer postępowania:TR.232.000011.2019
Termin składania ofert:31 lipca 2019 15:30
Dokumenty do pobrania:190701_Ogłoszenie_energia-elektryczna.pdf
190701_Załącznik-nr-1-do-Ogłoszenia-o-dialogu_wniosek-o-dopuszczenie-1.docx
190701_Załącznik-nr-2-do-Ogłoszenia-o-dialogu_wykaz-usług-1.docx
190717_Zmiana-terminu-składania-wniosków_Energia.pdf
Kategoria zamówienia:Usługi
Uwagi:

Ww. termin jest terminem wyznaczonym do składania Wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi

Dołącz pliki:

* Pole wymagane

Dołącz pliki:

* Pole wymagane