Zadanie I Projekty budowy zbiorników 32.000 m³ w BP 4, 21, 22 Zadanie II Projekty budowy zbiorników 10.000 m³ w BP 3, 5.

TematZawartość
Nazwa postępowania:

Zadanie I
Projekt budowy zbiorników magazynowych 2 x 32.000 m³ w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu.
Projekt budowy zbiornika magazynowego 32.000 m³ w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu.
Projekt budowy zbiornika magazynowego 32.000 m³ w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach.
Zadanie II
Projekt budowy zbiornika magazynowego 10.000 m³ w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie.
Projekt budowy zbiorników magazynowych 2 x 10.000 m³ w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie.

Numer postępowania:HZP-231-42/18
Termin składania ofert:29 maja 2018 11:00
Dokumenty do pobrania:25-04-2018-siwz-hzp-231-42-18.pdf
27-04-2018-wyjasnienie-hzp-231-42-18.pdf
21-05-2018-wyjasnienie-hzp-231-42-18.pdf
23-05-2018-wyjaśnienia-HZP-231-42-18.pdf
Kategoria zamówienia:Usługi
Uwagi:
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail iod@pern.pl