Aktualnie rekrutujemy

Dyspozytor bazy paliw
Miejsce pracy: Rejowiec
Nr referencyjny: 238/III/2018
Data publikacji: 13 grudnia 2018
Termin składania CV: 27 grudnia 2018 16:00
Pomiarowiec ropy
Miejsce pracy: Miszewko Strzałkowskie
Nr referencyjny: 270/III/2018
Data publikacji: 12 grudnia 2018
Termin składania CV: 2 stycznia 2019 16:00
Wydawca magazynowy
Miejsce pracy: Miszewko Strzałkowskie, Płock
Nr referencyjny: 269/III/2018
Data publikacji: 12 grudnia 2018
Termin składania CV: 2 stycznia 2019 16:00
Ślusarz dyżurny
Miejsce pracy: STACJA SZ-3 ŁUPOWO
Nr referencyjny: 263/III/2018
Data publikacji: 6 grudnia 2018
Termin składania CV: 20 grudnia 2018 16:00
Ślusarz remontowy
Miejsce pracy: Baza Miszewko Strzałkowskie
Nr referencyjny: 256/III/2018
Data publikacji: 6 grudnia 2018
Termin składania CV: 20 grudnia 2018 16:00

Proces rekrutacji

W naszej Spółce do każdego procesu rekrutacyjnego podchodzimy indywidualnie, stosując różnorodne metody m.in. wywiad kompetencyjny, testy psychologiczne, Assessment Center, testy predyspozycji zawodowych itp.

Jak aplikować

Aby przesłać CV i list motywacyjny na wybraną ofertę pracy należy kliknąć przycisk APLIKUJ.

Należy pamiętać, aby do swoich dokumentów dołączyć obowiązkowe oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach związanych z procesem rekrutacji w PERN S.A. (ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock), w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych. Przekazuję moje dane dobrowolnie mając świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania niniejszej zgody. Żądanie wycofania zgody oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych oraz nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

Aplikacje kandydatów na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji przechowywane są w wersji elektronicznej, a po jej zakończeniu usuwane.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail iod@pern.pl