Rozbudowa parku zbiornikowego w Bazie Gdańsk

Projekt zakłada rozbudowę pojemności magazynowej na ropę naftową w Bazie Gdańsk poprzez  nabycie gruntów i zaprojektowanie oraz wybudowanie 2 zbiorników magazynowych na ropę naftową o pojemności 100 tys. m3 każdy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do ich eksploatacji. Usytuowanie zbiorników w bazie umożliwi korzystanie z istniejącej infrastruktury bazy.

Termin zakończenia inwestycji planowany jest na 2020 r.

W związku z realizacją projektu oczekiwane są następujące korzyści:

  • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez zwiększenie elastyczności systemu przesyłowego i dodatkowe pojemności na magazynowanie zapasów interwencyjnych
  • zwiększona elastyczność tłoczeń oraz usprawnienie transportu wielogatunkowego
  • wzrost przychodów z magazynowania
  • wzrost pojemności magazynowych PERN umożliwi zgodne z wymaganiami UDT i GUM prowadzenie robót remontowych i prac certyfikacyjnych.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail iod@pern.pl