Składowanie paliw

PERN S.A. oferuje usługę składu, która kierowana jest do firm zajmujących się handlem i dystrybucją paliw i obejmuje:

  • rozładunek paliwa z transportu kolejowego bądź rurociągowego,
  • krótkookresowe magazynowanie,
  • załadunek paliwa na transport autocysternowy bądź kolejowy.

Spółka może realizować powyższą usługę łącznie z komponowaniem i uszlachetnianiem paliw, co pozwala klientowi zarówno spełnić wymogi prawne (NCW), a także wyeksponować markę towarową (dodatki firmowe). Nad jakością paliwa czuwają wyspecjalizowane służby laboratoryjne obejmując je stałym monitoringiem i kontrolą parametrów fizykochemicznych.

Największe Bazy Paliw w świadczą usługi przez 7 dni w tygodniu, w celu zapewnienia płynnego zaopatrzenia rynku. Na terenie Baz Paliw funkcjonują Składy Podatkowe, umożliwiające przechowywanie paliw w procedurze zawieszonego poboru akcyzy.

PERN S.A.

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi