Składowanie paliw

SKŁADOWANIE – usługa kierowana do firm zajmujących się dystrybucją oraz obrotem paliwami.

Usługa obejmuje:

  • rozładunek paliw do zbiorników z transportu kolejowego lub rurociągowego,
  • krótkookresowe magazynowanie,
  • załadunek paliwa na transport autocysternowy lub kolejowy.

Usługa wykonywana przez OLPP Sp. z o.o.  www.olpp.pl

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!