System sterowania ruchem autocystern (kolejkowanie) w Bazie Paliw Nr 10 w Kawicach

Szanowni Państwo,

informujemy, że w Bazie Paliw nr 10 w Kawicach uruchomiony został system sterowania ruchem autocystern, tj. kolejkowanie kierowców wraz z tablicami informującymi o możliwości wjazdu na teren bazy paliw i wskazaniem konkretnego stanowiska do nalewu.

Kolejne dwie bazy paliw zostaną wyposażone w nową funkcjonalność według następującego harmonogramu:

  • Baza Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej – do 9 kwietnia br.
  • Baza Paliw nr 3 w Boronowie – do 16 kwietnia br.

Tym samym system będzie dostępny w następujących lokalizacjach:

  1. Baza Paliw nr 1 w Koluszkach
  2. Baza Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej
  3. Baza Paliw nr 3 w Boronowie
  4. Baza Paliw nr 4 w Rejowcu
  5. Baza Paliw nr 5 w Emilianowie
  6. Baza Paliw nr 10 w Kawicach
PERN S.A.

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi