System sterowania ruchem w BP01 Koluszki i BP05 Emilianów

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach oraz w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie uruchomiony został system sterowania ruchem autocystern. Zasady działania systemu są podobne do tego, który funkcjonuje od kilku lat w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu. Na podstawie doświadczeń z dotychczasowego funkcjonowania systemu w Rejowcu uruchomiliśmy kilka nowości mających na celu usprawnienie i podniesienie bezpieczeństwa procesu.

  1. System może działać w dwóch trybach:
    • z wyznaczaniem konkretnych stanowisk, na których kierowca musi dokonać załadunku całości transportu (również w przypadku, gdy nie ma możliwości dokonania załadunku w całości na jednym stanowisku),
    • bez wyznaczania stanowisk – wjazd na teren bazy określonej ilości pojazdów z możliwością dokonania załadunku na dowolnym stanowisku.
  1. Kierowca otrzyma SMS informujący go o możliwości wjazdu na numer telefonu komórkowego wskazany we wniosku. Wytypowany kierowca do wjazdu ma czas do 15 minut na podjazd do kiosku wjazdowego. W przypadku, gdy tego nie zrobi system wyznaczy kolejnego oczekującego na wjazd.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail iod@pern.pl