Terminal Naftowy w Gdańsku – II etap

Głównymi wyzwaniami, przed którymi stoi Grupa Kapitałowa PERN jest m. in. rosnące zapotrzebowanie na pojemności magazynowe ropy. Jego źródłem jest dywersyfikacja dostaw ropy naftowej przez polskie rafinerie, stale rosnące zapotrzebowanie na magazynowanie zapasów interwencyjnych, wynikających ze zmian przepisów skutkujących ograniczeniem szarej strefy oraz wzrost PKB Polski.

Projekt zakłada budowę zbiorników na ropę naftową na terenie Terminala Naftowego Gdańsk, o łącznej pojemności 390 tys. m3, tj.

  1. 3 zbiorników o pojemności 100 tys. m3 każdy,
  2. 2 zbiorników o pojemności 45 tys. m3 każdy.

Termin zakończenia inwestycji to 2020 r.

 

Uruchomienie Terminala zwiększy w znaczący sposób możliwości dywersyfikacji dostaw ropy naftowej dla krajowych rafinerii, co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Docelowa, pojemność całego Terminala wyniesie 740 tys. m3.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail iod@pern.pl