Terminal Naftowy w Gdańsku – II etap

Projekt zakłada budowę zbiorników na ropę naftową na terenie Terminala Naftowego Gdańsk, o łącznej pojemności 390 tys. m3, tj.

  1. 3 zbiorników o pojemności 100 tys. m3 każdy,
  2. 2 zbiorników o pojemności 45 tys. m3 każdy.

Dzięki tej inwestycji wzrośnie udział PERN S.A. w rynku polskiej logistyki surowcowej. Inwestycja pozwoli m.in. na lepszą obsługę jednostek wpływających do Naftoportu oraz usprawni transport wielogatunkowy. Dodatkowo zwiększenie elastyczności systemu przesyłowego i nowe możliwości magazynowania umożliwią gromadzenie zapasów interwencyjnych, co istotnie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Zakończenie realizacji 4 zbiorników planowane jest na październik 2020 r. Obecnie zakończono na nich montaż konstrukcji stalowej oraz przeprowadzono próby hydrostatyczne – wszystkie przebiegły zgodnie z planem i zakończyły się wynikiem pozytywnym. Obecnie trwają roboty antykorozyjne i elektryczne oraz przygotowania do zatwierdzenia typu i legalizacji zbiorników.

Termin oddania do eksploatacji zbiornik piątego, o pojemności 45 tys. m3, z uwagi na konieczność usunięcia przeszkody podziemnej, uniemożliwiającej wykonanie palowania, został przesunięty na 2021 r. Obecnie zakończono na nim roboty przy budowie fundamentu i rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej.

Wykonawcą projektu jest Konsorcjum: Naftoremont – Naftobudowa jako lider i firma Agat, partner konsorcjum.

Dołącz pliki:

* Pole wymagane

Dołącz pliki:

* Pole wymagane

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi