Terminal Naftowy w Gdańsku – II etap

Głównymi wyzwaniami, przed którymi stoi Grupa Kapitałowa PERN jest m. in. rosnące zapotrzebowanie na pojemności magazynowe ropy. Jego źródłem jest dywersyfikacja dostaw ropy naftowej przez polskie rafinerie, stale rosnące zapotrzebowanie na magazynowanie zapasów interwencyjnych, wynikających ze zmian przepisów skutkujących ograniczeniem szarej strefy oraz wzrost PKB Polski.

Projekt zakłada budowę zbiorników na ropę naftową na terenie Terminala Naftowego Gdańsk, o łącznej pojemności 390 tys. m3, tj.

  • 3 zbiorników o pojemności 100 tys. m3 każdy,
  • 2 zbiorników o pojemności 45 tys. m3 każdy.

Termin realizacji inwestycji to 2020 r.

Uruchomienie Terminala zwiększy w znaczący sposób możliwości dywersyfikacji dostaw ropy naftowej dla krajowych rafinerii, co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Docelowa, pojemność całego Terminala wyniesie 740 tys. m3.

Obecnie trwają prace przy montażu konstrukcji stalowej 4 zbiorników oraz roboty dotyczące infrastruktury towarzyszącej, koniecznej do ich użytkowania.

W lipcu 2019 zakończono roboty przy budowie fundamentów 4 zbiorników. Budowa fundamentów piątego zbiornika (poj. 45 tys. m3) będzie realizowana po usunięciu zlokalizowanej niezinwentaryzowanej kolizji podziemnej  (na głębokości 4-10 m.) w postaci historycznego wzmocnienia nabrzeża, zasypanego później na etapie refulacji.

Fundamenty zbiorników składają się: z fundamentu bezpośredniego i fundamentu pośredniego (wzmocnienie podłoża). Fundament pośredni realizowany jest za pośrednictwem platformy roboczej i systemu palowania (zbiorniki 100 tys. m3 1138 pali, zbiorniki 45 tys. m3 545 pali). Fundament bezpośredni stanowi fundament pierścieniowy w postaci ławy żelbetowej z dwoma ścianami fundamentowymi.

Wykonawcą projektu jest – konsorcjum: Naftoremont – Naftobudowa, jako lider i firma Agat, partner konsorcjum.

Dołącz pliki:

* Pole wymagane

Dołącz pliki:

* Pole wymagane

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi