Terminal Naftowy w Gdańsku – II etap

Projekt zakłada budowę zbiorników na ropę naftową na terenie Terminala Naftowego Gdańsk, o łącznej pojemności 390 tys. m3.

W październiku 2020 roku przekazano do eksploatacji 4 zbiorniki o łącznej pojemności 345 tys. m3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zrealizowana inwestycja to trzy zbiorniki, każdy o pojemności 100 tys. m³ i jeden o pojemności 45 tys. m³.

W trakcie budowy jest jeszcze jeden zbiornik, o pojemności 45 tys. m³, który zostanie włączony do istniejącej infrastruktury w sierpniu 2021 roku.

Korzyści:

  • wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa,
  • nowe możliwości magazynowania umożliwią gromadzenie zapasów interwencyjnych,
  • zwiększenie elastyczności systemu przesyłowego,
  • większe możliwości separacji różnych gatunków ropy naftowej,
  • nowe pojemności dla Klientów PERN,
  • bardziej efektywna obsługa tankowców wpływających do Naftoportu,
  • wzrost udziału PERN w rynku polskiej logistyki surowcowej.

Projekt TNG opracował PGNiG Gazoprojekt S.A. Głównym Wykonawcą Inwestycji jest – konsorcjum: Naftoremont – Naftobudowa Sp. z o.o., jako lider i firma Agat S.A., partner konsorcjum. Funkcję inżyniera budowy pełnił Bilfinger Tebodin Poland Sp. z o.o.

PERN S.A.

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi