Transformacja w energetyce: zmianę kreują ludzie

12/10/21

Transformacja w energetyce: zmianę kreują ludzie

– Ludzie posiadający poczucie własnej wartości i sensu istnienia firmy, a z takimi mamy do czynienia w PERN, są w stanie dobrze nas przygotować nie tylko do nadchodzącej zmiany na rynku ropy naftowej i paliw, ale dowolnej innej zmiany, jakie niewątpliwie przed nami – podkreślił Mateusz Radecki, wiceprezes PERN, w czasie Światowego Kongresu Naftowego w Houston.

Przedstawiciel PERN uczestniczył w polskiej sesji ministerialnej Kongresu dotyczącej neutralności klimatycznej i przyszłości paliw kopalnych. Polskiej sesji przewodniczył Piotr Dziadzio, wiceminister klimatu i środowiska. W wydarzeniu wzięli także udział Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN ORLEN i Przemysław Wacławski, wiceprezes PGNiG.

Konsekwentnie zarządzamy zmianą i pracujemy nad stworzeniem nowej kultury organizacyjnej poprzez szereg programów, nowych narzędzi i warsztatów rozwojowych – dodał Mateusz Radecki.


PERN systematycznie rozwija także infrastrukturę w obszarze biopaliw. Modernizuje swoje bazy, by umożliwić klientom realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego, czyli osiągnięcia 14% udziału energii odnawialnej w transporcie w perspektywie 2030 roku. Dzięki inwestycjom pojemności na biokomponenty w PERN zwiększą się aż o dwie trzecie.

Mimo, że tematem sesji w ramach Kongresu była dyskusja o nowych technologiach i o tym co zastąpi ropę naftową, Mateusz Radecki zwrócił uwagę na specyficzną sytuację rynku polskiego, który od 2016 r. dynamicznie się rozwija.

Przygotowując się do zmiany w obszarze energetyki, jednocześnie budujemy aktywa pozwalające na rozwój naszych klientów i  gospodarki regionu. Od 2016 roku w PERN rozbudowaliśmy o prawie jedną piątą nasze dostępne pojemności na paliwa i ropę naftową, bo takie było zapotrzebowanie rynku – dodał Mateusz Radecki.


PERN realizuje także inwestycje liniowe, których celem jest m.in. mniejsze wykorzystanie transportu samochodowego do przesyłu paliw. Ta forma logistyki jest najtańszą i najbardziej ekologiczną formą ich dystrybucji. Obecnie realizowana jest  budowa rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia, który poprawi dostępność do paliw dla Aglomeracji Śląskiej. Ilość paliwa dostarczana przez tę magistralę będzie odpowiadała 90 cysternom kolejowym lub ponad 150 autocysternom dziennie.

oryginalny wpis

PERN S.A.

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi