Transport paliw

PERN S.A. świadczy usługi transportu paliw płynnych (benzyn, oleju napędowego i opałowego) na trasach:
  • Płock – Nowa Wieś Wielka – Rejowiec (kierunek: Bydgoszcz – Poznań)
Na trasie z Płocka do Nowej Wsi Wielkiej PERN S.A. ma możliwość transportowania rocznie 2,1 mln ton paliw. Natomiast przedłużeniem rurociągu do Rejowca Spółka może przesłać 1,4 mln ton paliw na rok.
  • Płock – Mościska – Emilianów (kierunek: Warszawa)
Rurociągiem tym PERN S.A. ma możliwość transportowania na całej długości trasy z Płocka do Emilinowa około 1 mln ton paliw rocznie.
  • Płock – Koluszki – Boronów (kierunek: Łódź – Częstochowa)
Płock – Koluszki to najbardziej wydajny odcinek z rurociągów paliwowych PERN S.A. Osiąga on roczną przepustowość 3,8 mln ton paliw, zaś jego przedłużenie z Koluszek do Boronowa 1 mln ton paliw rocznie.
Transportowane przez PERN S.A. paliwa trafiają do baz naftowych położonych na końcówkach rurociągów. Łączna długość wszystkich odcinków wynosi około 620 kilometrów.
Systematycznie od kliku lat rośnie wykorzystanie rurociągów paliwowych. Świadczy to o tym, że jest to najtańszy, bezpieczny dla ludzi i środowiska środek transportu paliw.

Kontakt

PERN S.A.