Transport ropy naftowej

Infrastruktura PERN S.A. do transportu ropy naftowej składa się z trzech zasadniczych odcinków rurociągów.

Odcinek Wschodni rurociągu „Przyjaźń” łączy Bazę Zbiornikową w Adamowie zlokalizowaną przy granicy z Białorusią z Bazą Surowcową w Płocku. Odcinek ten osiąga przepustowość 50 mln ton ropy naftowej rocznie.

Odcinek Zachodni rurociągu „Przyjaźń” łączy Bazę Surowcową w Płocku z bazą ropy naftowej zlokalizowaną w Schwedt. Tą częścią magistrali płynie surowiec dla dwóch niemieckich rafinerii: PCK Raffinerie GmbH Schwedt oraz TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland GmbH w Spergau. Odcinek Zachodni rurociągu „Przyjaźń” osiąga wydajność 27 mln ton ropy naftowej rocznie.

Rurociąg Pomorski łączy Bazę Surowcową w Płocku z Bazą Manipulacyjną w Gdańsku. Tędy płynie rosyjska ropa naftowa przeznaczona dla rafinerii w Gdańsku należącej do Grupy LOTOS S.A. oraz na eksport poprzez Naftoport.

Rurociągiem Pomorskim można transportować surowiec w dwóch kierunkach. Na trasie Gdańsk-Płock jego przepustowość wynosi ok. 30 mln ton ropy naftowej rocznie, zaś w przeciwnym kierunku rurociąg osiąga wydajność ok. 27 mln ton na rok.

PERN S.A. wykorzystując infrastrukturę świadczy usługi transportu ropy naftowej na trasach:
Adamowo – Płock – Gdańsk
Adamowo – Płock – Heinersdorf (Niemcy)
Gdańsk – Płock
Gdańsk – Płock – Heinersdorf (Niemcy)

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!