Transport ropy naftowej

Infrastruktura PERN S.A. do transportu ropy naftowej składa się z trzech zasadniczych odcinków rurociągów.

Odcinek Wschodni rurociągu „Przyjaźń” łączy Bazę Zbiornikową w Adamowie, zlokalizowaną przy granicy z Białorusią, z Bazą Surowcową w Płocku. Odcinek ten osiąga przepustowość 50 mln ton ropy naftowej rocznie.

Odcinek Zachodni rurociągu „Przyjaźń” łączy Bazę Surowcową w Płocku z bazą ropy naftowej zlokalizowaną w Schwedt. Tą częścią magistrali płynie surowiec dla dwóch niemieckich rafinerii: PCK Raffinerie GmbH Schwedt oraz TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland GmbH w Spergau. Odcinek Zachodni rurociągu „Przyjaźń” osiąga wydajność 27 mln ton ropy naftowej rocznie.

Rurociąg Pomorski łączy Bazę Surowcową w Płocku z Bazą Manipulacyjną w Gdańsku. Tędy płynie rosyjska ropa naftowa przeznaczona dla rafinerii w Gdańsku należącej do Grupy LOTOS S.A. oraz na eksport poprzez Naftoport.

Rurociągiem Pomorskim można transportować surowiec w dwóch kierunkach. Na trasie Gdańsk-Płock jego przepustowość wynosi ok. 30 mln ton ropy naftowej rocznie, zaś w przeciwnym kierunku rurociąg osiąga wydajność ok. 27 mln ton na rok.

PERN S.A. wykorzystując infrastrukturę świadczy usługi transportu ropy naftowej na trasach:

  • Adamowo – Płock – Gdańsk
  • Adamowo – Płock – Heinersdorf (Niemcy)
  • Gdańsk – Płock
  • Gdańsk – Płock – Heinersdorf (Niemcy)

Przeładunek ropy naftowej

Infrastruktura rurociągowa PERN S.A. połączona jest bezpośrednio z Naftoportem. Ma on duże znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Tą drogą krajowe rafinerie mają możliwość uzupełnienia ropy naftowej w razie jakichkolwiek zakłóceń w dostawach surowca ze wschodu. Naftoport współdziała także z PERN S.A. w zakresie tranzytu ropy naftowej przez terytorium Polski.

Możliwości przeładunkowe Naftoportu wynoszą obecnie 34 mln ton ropy i produktów naftowych rocznie. Zapleczem magazynowym oraz technologicznym urządzeń przeładunkowych nadmorskiego terminalu jest baza ropy naftowej w Gdańsku należąca do PERN S.A.

Podstawowe zalety Naftoportu w porównaniu z innymi portami Morza Bałtyckiego to przede wszystkim wysokie możliwości przeładunkowe, unikalna lokalizacja portu i bezpośrednie połączenie rurociągowe, które zapewnia rurociąg Pomorski. Te atuty powodują, że polska infrastruktura naftowa wykorzystywana jest do tranzytu surowca pochodzącego ze wschodu.

Magazynowanie ropy naftowej

Nieodłączną częścią systemu przesyłowego ropy naftowej są bazy surowcowe. Spełniają one funkcje stabilizatora przepływu surowca. Pojemności magazynowe spółka wykorzystuje także do świadczenia usługi magazynowania ropy naftowej.

PERN S.A. posiada cztery bazy naftowe, w których w sumie może zmagazynować ponad 3,5 mln m³ ropy naftowej. Największa z nich zlokalizowana jest pod Płockiem. Dwie pozostałe mieszczą się w Adamowie przy granicy z Białorusią oraz Gdańsku, w pobliżu Naftoportu.

W bazach surowiec magazynowany jest w stalowych, cylindrycznych zbiornikach o pojemności od 32.000 do 100.000 m³. Każdy z nich spełnia wymogi bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.

Kontakt

PERN S.A.