Trwa produkcja rur i łuków na potrzeby budowy rurociągu Boronów-Trzebinia

10/09/20

Trwa produkcja rur i łuków na potrzeby budowy rurociągu Boronów-Trzebinia

Ponad 7 tys. rur, o łącznej długości 104 km, powstaje właśnie w zakładzie Ferrum S.A. w Katowicach na zlecenie PERN S.A. Spółka wykorzysta je przy budowie rurociągu produktowego relacji Boronów-Trzebinia, jednego z kluczowych projektów programu „Megainwestycje”. W toku jest również postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Prace przy produkcji rur odbywają się w ramach umowy na dostawy inwestorskie, zawartej pomiędzy PERN S.A. a Konsorcjum Ferrum S.A. – Izostal S.A.

16 metrów rury na minutę

Proces produkcji rur stalowych realizowany jest w zakładzie Ferrum S.A. w Katowicach. Zgodnie z umową zostanie wykonanych ponad 7 tys. rur, o łącznej długości ok. 104 tys. m (w tym rury: DN250, DN500, DN700). Na ich wykonanie zostanie wykorzystane ok. 5 tys. ton stali. W ciągu 1 minuty wytwarzanych jest 16 metrów rury DN250.

Wyprodukowane rury są transportowane do firmy Izostal S.A. w miejscowości Kolonowskie, gdzie jest prowadzony proces ich izolacji.

Strategiczna inwestycja

Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia to jeden z elementów programu „Megainwestycje”, których celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Rurociąg zapewni dodatkowe zaopatrzenie południa kraju w paliwa. Inwestycja stanowi przedłużenie o 97 km istniejącej magistrali rurociągowej Płock – Koluszki – Boronów do Terminala Paliw w Trzebini. Projekt powstaje w oparciu o Ustawę z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.

oryginalny wpis

PERN S.A.

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi