Waldemar Kamrat nowym Prezesem Zarządu CDRiA Sp. z o.o.

8 maja 2017 r. Rada Nadzorcza Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury Sp. z o.o. powołała Waldemara Kamrata na Prezesa Zarządu.

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu wyłonienie nowego Członka Zarządu, stanowisko Prezesa Zarządu CDRiA Sp. z o.o. – Spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej PERN S.A. – powierzono Waldemarowi Kamratowi, który dotychczas pełnił obowiązki Prezesa Zarządu CDRiA Sp. z o.o.

Waldemar Kamrat jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej, Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył studia specjalistyczne w zakresie polityki i efektywności energetycznej w USA, uzyskując Certificate of the Institute for Young Investigators in Energy Efficiency – Berkeley/Washinghton DC. Jest profesorem zwyczajnym Katedry Elektroenergetyki, Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Przez wiele lat pracował w przemyśle na stanowiskach kierowniczych, budując obiekty energetyczne w kraju i zagranicą. Jest Dyrektorem Generalnym Górnictwa III stopnia i specjalistą ds. energetyki kompleksowej. Współpracuje z samorządami i środowiskami gospodarczymi, w tym: Izbą Gospodarczą Ciepłownictwa Polskiego, Izbą Gospodarczą Gazownictwa, Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz Krajową Izbą Gospodarczą.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail iod@pern.pl