Warunkowy wybór wykonawcy na budowę II etapu Terminala Naftowego

12/18/18

Warunkowy wybór wykonawcy na budowę II etapu Terminala Naftowego

Zarząd PERN S.A. warunkowo zatwierdził wyniki postępowania na rozbudowę drugiego etapu Terminala Naftowego w Gdańsku. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum: Naftoremont – Naftobudowa – lider konsorcjum, przedsiębiorstwo Agat – partner Konsorcjum. Wartość oferty to blisko 327 mln zł netto.

Przedmiotem postępowania było kompleksowe wykonanie rozbudowy Terminala Naftowego w Gdańsku o 5 zbiorników magazynowych na ropę naftową i niezbędną infrastrukturę technologiczną. Ostateczne rozstrzygnięcie postępowania – w tym przyjęcie oferty i zawarcie Umowy uzależnione jest od uzyskania niezbędnych, wymaganych Statutem, zgód organów korporacyjnych Spółki.


oryginalny wpis
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi