Władze Fundacji

Zarząd Fundacji Grupy PERN

Małgorzata Górska – Przewodnicząca Zarządu
Małgorzata Mierzejewska – Członek Zarządu
Tomasz Turek – Członek Zarządu

Rada Fundacji Grupy PERN

Dorota Chomuntowska – Przewodnicząca Rady Fundacji
Iwona Kamińska-Nowak – Członek Rady Fundacji
Mateusz Radecki – Członek Rady Fundacji

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail iod@pern.pl