Władze Fundacji

Zarząd Fundacji Grupy PERN

Arkadiusz Kawecki – Przewodniczący Zarządu
Aleksandra Kosuniak – Członek Zarządu
Magdalena Iwańska – Członek Zarządu

Rada Fundacji Grupy PERN

Marcin Gancarz – Przewodniczący Rady
Magda Korulczyk – Członek Rady
Iwona Kamińska-Nowak – Członek Rady

PERN S.A.