Władze Fundacji

Zarząd Fundacji Grupy PERN

Arkadiusz Kawecki – Przewodniczący Zarządu
Aleksandra Kosuniak – Członek Zarządu
Magdalena Iwańska – Członek Zarządu

Rada Fundacji Grupy PERN

Marcin Gancarz – Przewodniczący Rady
Magda Korulczyk – Członek Rady
Iwona Kamińska-Nowak – Członek Rady

PERN S.A.

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi