Władze

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest ustawowo najwyższym organem Spółki. Szczegółowe kompetencje i organizację Walnego Zgromadzenia określa Statut Spółki.

Rada Nadzorcza

Krzysztof Setkowicz – Przewodniczący  Rady Nadzorczej
Dariusz Gwizdała – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Kosicki – Sekretarz Rady Nadzorczej
Konrad Fischer – Członek Rady Nadzorczej
Adam Taracha – Członek Rady Nadzorczej
Michał Drzazga – Członek  Rady Nadzorczej – reprezentant załogi
Justyna Haładaj – Członek Rady Nadzorczej – reprezentant załogi

Zarząd

Igor Marek Wasilewski – Prezes Zarządu
Rafał Miland – Wiceprezes Zarządu
Mateusz Henryk Wodejko  – Wiceprezes Zarządu
Tadeusz Marek Zwierzyński – Wiceprezes Zarządu

Zdzisław Koper – Członek Zarządu – reprezentant załogi

Data publikacji: 1 września 2016
Ostatnia aktualizacja: 22 listopada 2019
Autor: Administrator BIP
Autor modyfikacji: Administrator BIP

  Dołącz pliki:

  * Pole wymagane

   Dołącz pliki:

   * Pole wymagane

   Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

   Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

   Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

   PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi