Władze

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest ustawowo najwyższym organem Spółki. Szczegółowe kompetencje i organizację Walnego Zgromadzenia określa Statut Spółki.

Rada Nadzorcza

Krzysztof Setkowicz – Przewodniczący  Rady Nadzorczej
Dariusz Gwizdała – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Kosicki – Sekretarz Rady Nadzorczej
Adam Taracha – Członek Rady Nadzorczej
Adam Piotrowski – Członek Rady Nadzorczej
Marcin Kacprzak – Członek Rady Nadzorczej
Michał Drzazga – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd

Igor Marek Wasilewski – Prezes Zarządu
Rafał Miland – Wiceprezes Zarządu
Mateusz Radecki – Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Rogala  – Wiceprezes Zarządu
Zdzisław Koper – Członek Zarządu – reprezentant załogi

Data publikacji: 1 września 2016
Ostatnia aktualizacja: 2 listopada 2021
Autor: Administrator BIP
Autor modyfikacji: Administrator BIP
PERN S.A.