Wykonawcy zbiorników paliwowych rozpoczynają pracę

12/20/19

Wykonawcy zbiorników paliwowych rozpoczynają pracę

Rozpoczynają się roboty na budowach nowych zbiorników magazynowych na paliwa płynne w Bazach Paliw PERN w Emilianowie, Małaszewiczach i Boronowie. Spółka oficjalnie przekazała Wykonawcom place budów w tych lokalizacjach.

Konsorcjum Naftoremont – Naftobudowa (Lider) i Przedsiębiorstwo Agat S.A. (Partner) wybuduje dwa zbiorniki po 10 tys. m³  każdy w bazie paliw w Emilianowie oraz zbiornik o pojemności 32 tys. m³
w bazie paliw w Małaszewiczach, natomiast Konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. (Lider) i Mostostal Płock S.A. (Partner) zrealizuje budowę zbiornika magazynowego 10 tys. m³ w bazie paliw w Boronowie. Przekazanie placu budowy dwóch zbiorników o pojemności 32 tys. m³  każdy w bazie paliw w Rejowcu, nastąpi w najbliższym możliwym czasie.

Jest to kluczowy kamień milowy w II etapie rozbudowy pojemności magazynowych w bazach paliw PERN. Nowe zbiorniki m.in. zostaną przeznaczone do obrotu paliwami, a także do magazynowania zapasów interwencyjnych. Pojemności dedykowane są dla produktów naftowych klasy III oraz powstaną wraz z niezbędną do ich obsługi infrastrukturą towarzyszącą.
-Tomasz Salwa, kierownik Projektu z ramienia PERN odpowiedzialny za realizację wszystkich inwestycji

oryginalny wpis

Dołącz pliki:

* Pole wymagane

Dołącz pliki:

* Pole wymagane

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi