Świadectwo ekspertyzy GUM

Zespół Systemów Pomiarów PERN S.A. posiada Świadectw Ekspertyzy dla mobilnego wzorca tłokowego wydanego przez Główny Urząd Miar która stwierdza, że:

  • mobilny wzorzec tłokowy spełnia warunki określone w pkt 23 „Zakresu wyposażenia technicznego punktu legalizacyjnego w zależności od rodzaju legalizowanego przyrządu pomiarowego”, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie tworzenia punktów legalizacyjnych (Dz. U. nr 15, poz. 126),
  • wskazania przyrządów pomiarowych wchodzących w skład tego stanowiska zostały odniesione do państwowych wzorców jednostek miary,
  • mobilny wzorzec tłokowy może być stosowany podczas legalizacji ww. instalacji pomiarowych przy strumieniu objętości nie większym niż 6.000 dm3/min.

świadectwo ekspertyzy GUM

PERN S.A.