Zmiana Regulaminu samoobsługowego odbioru paliw z Baz Paliw PERN S.A 25.05.2018

Szanowni Państwo,

z uwagi na wejście w życie w dniu 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) nastąpiła zmiana Regulaminu samoobsługowego odbioru paliw z Baz Paliw PERN S.A. przy wykorzystaniu kart zbliżeniowych.

W zakładce Dokumenty i instrukcje zamieszczono aktualnie obowiązujący Regulaminu samoobsługowego odbioru paliw z Baz Paliw PERN S.A. przy wykorzystaniu kart zbliżeniowych. Wydanie 2. wraz z załącznikami oraz nowe wersje Wniosków zgłoszeniowych.

Nowe wnioski zgłoszeniowe z załącznikami (komplet dokumentów) należy wysyłać na adres e-mail: rejestracjaCDOK@pern.pl.

Jednocześnie informujemy, że w okresie od 25.05.2018 do 30.06.2018 obowiązuje okres przejściowy, w którym dopuszcza się przyjęcie wniosków w trybie opisanym w Regulaminie, wydanie 1, pod warunkiem przesłania wniosków zgodnych z Regulaminem, wydanie 2.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail iod@pern.pl